ALTERNATİF 5 BİLİMKURGU FİLMİ

  • “H.G. Wells’ First Men in the Moon” (1964)

Jack the Giant Killer filminin yeniden çevrimiyle yakın zamanda tekrar radarımıza giren Nathan Juran’ın H. G. Wells’in eserlerinden yola çıkarak çektiği film, Ay’a giden ilk insanların Ay’a giden ilk insanlar olmadıklarını öğrenmesi üzerine kurulu eğlenceli bir bilim kurgu. “Interstellar”daki Profesör Brand’in çılgın bir versiyonunu bünyesinde barındıran “Ay’daki İlk İnsanlar”, insanoğlunun hayal gücünün ve keşfetme arzusunun nelere yol açabileceğinin hoş bir örneği.

Diğer Yazılar: Tanju Baran
Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir