Ekim, 2015

Takım: Mahalle Aşkına

Yazar:

Ülkemizde amacının dönüşüm değil bir nevi “soylulaştırma” denilebilecek değişim olduğu kentsel dönüşümün mahalleler üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için anlamlı bir film…

Ara Pası 1

Yazar:

Abluka (2015) Sinemamızın politik ve toplumsal yönü o kadar ihmal edildi ki, Emin Alper’in Tepenin Ardı filmini bile büyük bir iştahla tükettik. Abluka’yı da…

Mantıksız Adam

Yazar:

Katilin hiç tanımadığı, hayatı boyunca belki yolda bile karşılaşmadığı ama başka insanlara haksızlık ettiğini öğrendiği birisini öldürmeye karar vermesi, kendisinden şüphe edilmeyeceğini dolayısıyla da…