Takım: Mahalle Aşkına

Takım: Mahalle Aşkına

Yazar:

Ülkemizde amacının dönüşüm değil bir nevi “soylulaştırma” denilebilecek değişim olduğu kentsel dönüşümün mahalleler üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için anlamlı bir film…