The Artist and The Model

Sanatçı ve Modeli

Yazar:

“O bombaları atanların Michellangelo’dan haberleri yok muymuş…” Sinemanın diğer sanat dallarıyla ilişkisi hep tartışılır. Kitaplardan filme uyarlanan eserler ister özellikli sanatçıların biyografik çalışmaları olsun,…